در دانش شیمی به لگاریتم مع غلظت یونهای هیدروژن در یک محلول پی اچ آن گفته میشود . این مقیاس از 0 تا 14 متغیر است و کمتر از ۷ را اسیدی و بیشتر از ۷ را بازی یا این که قلیایی و محدوده ۷ را خنثی در حیث می گیرند . آب خالصی را ارگانیک می گویند که در دمای 25 رتبه سانتیگراد پی اچ آن ۷ باشد . ازآنجاکه فعل و انفعالات شیمیایی در بازه های متعدد pH نتیجه ها مختلفی ممکن است به دست بدهد برای همین اندازه گیری پی اچ در کشاورزی حساس است . در واقع پی اچ خاک قابلیت و امکان دسترسی به موادسازنده غذایی را در خاک گزینش می نماید . پی اچ مطلوب برای اکثر زمان ها گیاهان زراعی در بین 6 تا ۷ است . محیط و موقعیت آب و هوایی . کیفیت آب . کیفیت خاک و ترکیبات آن و کودهای شیمیایی کلیه و همگی روی پی اچ خاک موثرند می توانند سبب ساز عدم موفقیت یا این که بهبود موفقیت یک گیاه در آن حیطه باشند . تجزیه مواد آلی و بارندگی و اب نامطلوب كودهاي شيميايي موجب کاهش و يا افزايش پی اچ خاک میشود . برای مثال در بخش ها خیلی مرطوب و بارانی بجهت شسته شدن کاتیونهای بازی , خاک وضعیت اسیدی پیدا می کند و برعکس در نواحی گرم و کم آب خاکها اکثر اوقات قلیایی میباشند . رویش و گسترش ریشه به طور معمول در خاکهای اسیدی کمتر است . قارچها بیشتر در خاک اسیدی و باکتریها بیشتر در خاک قلیایی رویش می کنند .

از نماد هاي ظاهري ph نامناسب در روي زمين هاي زراعي مي توان به محکم شدن تراز خاك و تراز نا همگن ظواهر خاك اشاره كرد كه خویش به تنهايي سبب ساز جذب كمتر اب به مرحله ريشه و جلو گيري از جذب كود و ديگر مواد الي به ريشه گياه است , و موجبات ضرر و زیان به جنس كشاورزي مي مي گردد ،
متاسفانه در صنعت كشاورزي ايران به اين نكته اشاره نمي شود و مورد توجه قرار نگرفته است ،

به وبلاگ خود خوش امدید

دوره های بحرانی آبیاری باغات گردو

قطع شاخه های قطور با 3 برش

خاک ,پی ,اچ ,۷ ,اسیدی ,آب ,پی اچ ,در خاک ,اچ خاک ,۷ را ,بیشتر در

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

frektalikhonar isinesar mydecori220 doctor-novel unlideli 16000900 shimidann googlepenguinalgorithm podccoszupin