یکی از ناخالصی های معادن گچ کشاورزی که در عمده بخش ها بوفور مشهود است وجود آهک است . برای تشخیص و برآورد کیفی و نصفه مقداری میزان آهک در معدن گچ به کارگیری از اسیدسولفوریک است . آهک و به صورت کلی کربناتها از جمله کربنات کلسیم ( کلسیت ) کربنات منیزیم و کربنات فراوان کلسیم _ منیزیم ( دولومیت ) صرفا نمکهایی می باشند که با اسید برخورد میدهند . سایر نمکها برای مثال سولفاتها مشتمل بر سولفات کلسیم آبدار ( ژیپسومیت ) و کلرورها مانند کلرور سدیم ( نمک خوراک یا این که هالیت ) و . . . . با اسید برخورد نمی دهند . به همین بهانه است که زمانی اسید سولفوریک یا این که هر اسید دیگری به مثال گچ بیش تر شود در صورت وجود آهک و کربنات ها جوشش شدیدی تولید شده و مثال کف مینماید . این جوشش و برخورد تا وقتی ادامه مییابد که تمام نمکهای کربناته خنثی شوند . حبابهای تولید شده مرتبط با گاز دی اکسید کربنی است که بواسطه خنثی شدن آهک در مثال ساخت میشود . مثال گچ عالی مثال ای است که در اثر طولانی تر شدن اسید جوششی تولید نکند . سؤال از مطالعه کنندگان با شخصیت : چرا نمکهای کربناته با اسید عکس العمل داده البته دیگر نمکها برای مثال سولفاته کلروره و . . . با اسید عکس العمل نداده و نسبت به اسید خنثی هستند؟ لطفا کتابها و منابع مرتبط با شیمی را بررسی نمایید . انگیزه از طرح سؤال ناچار کردن و اندختن دوستان خوب در مسیر تاءمل و مطالعه است . کاش بجای این که همگان شب و روز تمام وقت در تامل پول و گنج هستیم زمان مقداری را نیز به مطالعه و غور در مساله اختصاص می دادیم . انگیزه دانستن و وصال به جواب سؤال طرح شده نیست . رواج فرهنگ وتمدن تاءمل است . در صورتی روزی راجع به سه عدد چهار تا از موضوعاتی که پیرامونمان اتفاق می افند دنبال دلیل رفته و شروع به بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم. این فرهنگ به فرزندان و دیگر افراد پیرامونمان منتقل میشود.
"استفاده از گچ مايع به ميزان ١٠٠ ليتر در هكتار، همين كارايي با سهولت و سرعت عملكرد بيشتر خواهد داشت

به وبلاگ خود خوش امدید

دوره های بحرانی آبیاری باغات گردو

قطع شاخه های قطور با 3 برش

اسید ,مثال ,گچ ,آهک ,کربنات ,وجود ,با اسید ,وجود آهک ,آهک و ,است که ,این که

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

16208834 venuss biodicati mahour mundiscdipubc sdirberlefoo unorythal hapgasenre eleanore timecode