بسیاری از بخش ها جهان با نقص شوری آب و خاک روبرو هستند . خاک های شور به طور اکثر در بخشها کم آب و نصفه کم آب یافت می گردد و دارنده اندازه متعددی نمک های معدنی هستند . درین بخش ها , نمک ها در لایه سطحی خاک انباشته می گردند . تمع نمک اکثر اوقات ناشی از تبخیر و تعرق درپی آن بالا وارد شدن آب زیرزمینی شور میباشد . خاک های زیر تاثیر شوری نمک به سه تیم اکثر تقسیم بندی می شوند : خاک های شور , خاک های سدیمی و خاک های شور سدیمی , خاک های شور دارنده میزان متعددی از نمک های بی اثر مثل کلرید و سولفات سدیم و منیزیم میباشند . در فرآیند پیشرفته تر آبشویی نمک ها از نیمرخ خاک , درصد سدیم در فاز تبادلی خاک ارتقاء یافته و خاک های سدیمی را تشکیل می دهد . چنانچه میزان متعددی سدیم در فاز تبادلی وجود داشته باشد , سدیم وارد فاز محلول شده و درپی آن کربنات و بی کربنات سدیم تشکیل میشود . pH بالا و غلظت به نسبت بالای نمک منجر پراکنش ذرات رس و ماده آلی خاک می گردد .
گلخانه داران کشور ایران زمین
در این موقعیت به دلیل پراکنش ذرات هومیک , خاک ها سیاه بوده و گه گاه خاک های سیاه قلیایی نامیده می شود . شوری خاک مشکلات متعددی را برای رویش و نمو گیاه تولید می نماید . یکی مشکلات شوری تولید فشار اسمزی درخاک بوده که منجر نگه داشت آب در خاک می شود و از میزان آب قابل استعمال خاک برای گیاه می کاهد . از سایر مشکلات شوری بر نیز زدن تعادل موادسازنده تغذیه ای در خاک است . به عنوان نمونه در خاک های شور به طور معمول غلظت کلسیم و پتاسیم کمتر از میزان مایحتاج گیاه بوده و میزان بور , بیکربنات , سدیم , کلر و منیزیم در مقدار سمیت برای گیاه میباشند . به طور معمول در شوری های تحت سمیت عنصر برای گیاه مطرح است و در شوری های بالا کاهش آب قابل استعمال خاک برای گیاه مطرح است . در وضعیت شور , غلظت یون های سدیم و کلر اغلب بیش از ده برابر یا صد برابر غلظت عناصر پرمصرف و بیشتر از آن در مقایسه با عناصر کم می باشد. بنابراین بالا بودن غلظت های سدیم و کلر در محلول خاک ممکن است سبب کاهش فعالیت یون های عناصر غذایی و افزایش قابل ملاحظه نسبت های سدیم به کلسیم، سدیم به پتاسیم، کلسیم به منیزیم و کلر به نیترات شود.به عنوان مثال در خاک، شوری با کم کردن قابلیت استفاده فسفر، جذب و غلظت آن در گیاه را کاهش می دهد. چنانچه در محیط های شور، نمک های سدیم دار غالب باشند، این یون نه تنها باعث کاهش قابلیت جذب کلسیم می شود، بلکه از مقدار انتقال آن به سمت نقاط در حال رشد گیاه کم کرده و در نتیجه بر کیفیت اندام های رویشی و زایشی گیاه اثر می گذارد. همچنین سدیم باعث کاهش جذب پتاسیم شده و یا وجود غلظت بالای کلر سبب کاهش جذب نیترات به وسیله گیاه می شود. البته شواهد و مطالعات ثابت کرده کوددهی بیش از نیاز گیاه در شرایط شور باعث افزایش عملکرد محصول نمی شود و تنها باعث افزایش کیفیت محصول می شود.راه های مقابله با تنش شوریبه طور کلی تغذیه پتاسیم و کلسیم معمولا مقاومت گیاه به تنش شوری را افزایش می دهد.یکی از راه های کاهش شوری خاک استفاده از ترکیبات دارای کلسیم است. در گذشته برای اصلاح خاک های شور از سولفات کلسیم یا همان گچ استفاده می شد. پس از حل شدن گچ، کلسیم آن در خاک جایگزین سدیم تبادلی می شود و اثرات شوری را کاهش می دهد. از طرفی سولفات آن در خاک تبدیل به اسید سولفوریک شده و pH خاک را اصلاح می کند. ولی استفاده از گچ در مناطق خشک و نیمه خشک آهکی کشور ما باعث ایجاد محدودیت هایی می شود. امروزه ترکیبات ضد شوری جدیدی در بازار موجود است که این ترکیبات عمدتا داراری کلسیم ترکیب شده با اسیدهای آلی هستند


به وبلاگ خود خوش امدید

دوره های بحرانی آبیاری باغات گردو

قطع شاخه های قطور با 3 برش

خاک ,های ,شوری ,سدیم ,گیاه ,شور ,خاک های ,های شور ,می شود ,در خاک ,برای گیاه

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

kabuter111 travsualbipha misstrenanan hotel-reservation samka ghahremaniy 16177587 16022461 meysamjon exovenla