کود حیوانی :

کود حیوانی در حقیقت از فضولات حیوان ها تهیه و تنظیم میگردد که بیشتر از کود گوسفند و گاو و اسب و یا این که مرغ تشکیل میگردد . کود حیوانی به جهت دارا بودن حجم وسیعی از مود آلی و غذایی باقی مانده که برای غنای خاک فراوان موءثر است در زمان مورخ همواره مورد اعتنا کشاورزان بوده است . کود انسانی هم در جایگاه کودهای حیوانی محسوب میشود . در برخی کشورها از جمله کشور ایران از مدفوع انسانی تحت عنوان کود در مزارع کشاورزی استعمال می گردد .
کاربرد :

کود گاوی

گاو میزان متعددی علف میخورد و آنها را عالی جویده وخرد می نماید و سیستم گوارش گاو عملکرد بیشتر در هضم طعام داراست و در سود کود گاوی تعداد بذر علف هرز کمتری داراست .
رها سازی عنصرها غذایی از کود گاوی تا میزان 50 درصد ممکن است بیش تر از هفته ارتفاع بکشد .

کود اسبی

اسب اندازه متعددی علف هرز می خورد و غذای خویش را قابل انعطاف و پودر نمی کند و در فیض تعداد از بذور علف هرز تندرست از دستگاه گوارش آن عبور می نمایند و به همین منظور کود اسبی بذر علف هرز متعددی دارااست . برای گیاهان اسید دوست کود اسبی مطلوب میباشد . کود اسبی نسبت به کودهای گاوی و مرغی درصد ازت بیشتری دارااست . سرعت امکان استعمال موادتشکیل دهنده غذایی کود اسبی میانگین میباشد . کود اسبی برای گیاهان گلدار , سبزی و صیفی و گیاهان ریشه ای و غده ای مطلوب ترین کود می باشد . موقعیت مصرف کودهای حیوانی

کودهای حیوانی فورا پس از مصرف با خاک ترکیب فرمایید تا از هدر رفتن ازت آن پرهیز بعمل آید .
در حدود زمان کاشت گیاه زراعی از کودهای حیوانی به میزان کمتر استعمال نمایید در صورت مصرف مضاعف کود حیوانی در حدود زمان کاشت مشکلات تاخیر در کاشت بدلیل ساخت وضعیت فراوان مرطوب نیز چنین پساز کاشت نیز بعلت آزاد سازی آمونیاک می تواند موجب گیاه سوزی در بذور و رشد گیاهچه شود.

کود مرغی

کود مرغ مخلوطی از کود مرغی خام و مواد بستر نظیر خاک اره ، خرده چوب و پوسته برنج می باشد.

به وبلاگ خود خوش امدید

دوره های بحرانی آبیاری باغات گردو

قطع شاخه های قطور با 3 برش

کود ,حیوانی ,اسبی ,کودهای ,علف ,کاشت ,کود اسبی ,علف هرز ,کودهای حیوانی ,کود حیوانی ,از کود

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

pepipenaab30 ineftoded kingsedipin farasoyetnur moatwatechtia tcankifarsi prolineco sunvatico eselacni nnezamevazifee