گهگاه هنگام قطع شاخه های کلفت و سنگین، پس از آنکه عمق برش به حدود نصف قطر شاخه رسید، در اثر وزن زیاد ،بقیه شاخه می شکند و همراه خود قسمتی از پوست و چوب تنه را قطع و زخمی می کند . برای جلوگیری از این امر، که برای سلامتی گیاه مضر است، باید چنین شاخه هایی را با سه برش قطع کرد.

(مطابق تصویر ذیل) برش اول از زیر شاخه و به فاصله حدود 15 سانتی متر از شاخه اصلی به طوریکه یک سوم قطر شاخه قطع گردد ، برش دوم از روی شاخه به فاصله 20-25 سانتی متر از شاخه اصلی، برش سوم از محل Collar (برجستگی انتهای شاخه دارای قطر کمتر) بطوریکه شاخه بطور کامل از شاخه اصلی جدا شود. پس باید در هنگام قطع شاخه های قطور، محل Collar حفظ شود ، در غیر اینصورت ترمیم تنه به کندی انجام شده و اغلب موجب ایجاد حفره در تنه درختان در سالهای بعد خواهد شد.در صورتی که محل Collar مشخص نباشد برای تعیین محل قطع برای تعیین محل قطع ، ابتدا یک خط فرضی موازی با تنه در نظر گزفته و با در نظر گرفتن زاویه این خط موازی با Ridge (برجستگی بین دو شاخه) خط فرضی دوم با زاویه برابر بر روی شاخه ای که قرار است قطع گردد در نظر گرفته می شود که محل قطع می باشد. همانطور که در شکل دیده می شود پس از برش شاخه ، برجستگی مختصری از شاخه دارای قطر کمتر بر روی تنه بوجود آمده که به آن Collar گفته می شود و حفظ آن در هرس شاخه های قطور بسیار حایز اهمیت می باشدد ر موقع حذف کامل یک شاخه، صرفنظر از قطر آن، باید دقت شود که برشی که برای پیرایش داده می شود در پایین ترین قسمت شاخه ای که قرار است حذف شود و به موازات تنه اصلی ایجاد شود، بطوریکه قسمتی از شاخه بریده شده بر روی تنه یا شاخه اصلی باقی نماند. این امر باعث می شود که سطح بریده شده، سریعا توسط بافت پوششی پینه التیام یابد و راه نفوذ عوامل بیماری و پوسیدگی مسدود گردد.

به وبلاگ خود خوش امدید

دوره های بحرانی آبیاری باغات گردو

قطع شاخه های قطور با 3 برش

شاخه ,قطع ,تنه ,محل ,قطر ,روی ,می شود ,از شاخه ,شاخه های ,بر روی ,در نظر

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

thestgregonun sawert nilofaranehil activationbuy cerplecbarssur asithelduns mywebhome domestictours frektalescib lilchoopoca