16185373با سلام.به دنیای لوکس بلاگ و وبلاگ جدید خود خوش آمدید.هم اکنون میتوانید از امکانات شگفت انگیز لوکس بلاگ استفاده نمایید و مطالب خود را ارسال نمایید.شما میتوانید قالب و محیط وبلاگ خود را از مدیریت وبلاگ تغییر دهید.با فعالیت در لوکس بلاگ هر روز منتظر مسابقات مختلف و جوایز ویژه باشید.
در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از قسمت مدیریت با ما در ارتباط باشید.برای حفظ زیبابی وبلاگ خود میتوانید این پیام را حذف نمایید.جهت حذف این مطلب وارد مدیریت وب خود شوید و از قسمت ویرایش مطالب قبلی ،مطلبی با عنوان به وبلاگ خود خوش امدید را حذف نمایید.امیدواریم لحظات خوبی را در لوکس بلاگ سپری نمایید.

در طول دوره رشد گیاهی،درخت گردو مراحل مختلفی را می گذراند که طی این
مراحل غفلت در آبیاری نه فقط محصول سال،بلکه تولید کمی و کیفی سالهای آینده را
نیز مورد تهدید قرار می دهد.اثر این غفلت به شرح زیر است : - اثرهای تخریبی کمبود آب بر اندازه میوه و رشد گیاهی)خرداد ) - اثرهای تخریبی کمبود آب بر تشکیل جوانه های میوه دهنده)سال بعد(و بر مغز
گردوی سال)تیرماه ) - اثرهای تخریبی کمبود آب برکیفیت کامل مغز گردوو خشبی شدن شاخه های
سال)در مرداد و شهریور )
باید دانست ارقامی که میوه آنها جانبی است در مقابل کمبود آب حساس تر از ارقامی
هستند که میوه آنها انتهایی است.بنابراین در شرایط کم آبی به منظور رفع اثرهای این
کمبود،اولا باید ارقامی انتخاب شود که میوه آنها انتهایی باشد،ثانیا آب مورد نیاز آنها
باید قبلا پیش بینی و تامین و از هدر رفتن آب با تدبرهای لازم جلوگیری شود . چون تبدیل عناصر معدنی برای رشد کامل اندامهای مختلف گیاه به آّب و قدرت تحرک
آن متکی است،کمبود آب،یا خشکی خاک،عمل جذب عناصر غذایی ونحوه استفاده
ازآنها را مختل می کند و به خطر می اندارد.درمناطقی که بارندگی کم و توزیع آن
نامناسب باشد آبیاری درختان گردو ضروری است.آب غیر کافی موجب رشد کم،کاهش
عملکرد و کاهش کیفیت میوه می شود و آب بیش از حد نیز باعث کندی رشد و نیز
موجب بروز بیماریهای طوقه و ریشه می گردد.طی آزمایشی درختان گردو آبیاری شده
را بادرختان آبیاری نشده مقایسه کردند و مشاهده نمودند که در اثر آبیاری وزن میوه از
۷.۶ به ۹.۶ گرم و قطر میوه از ۴۰ به ۴۲ میلی متر افزایش یافت.رنگ پوست و درصد
چروکیدگی نشاندهنده کیفیت مغز است.با انجام آبیاری کیفیت مغز بهتر شده عملکرد
۴.۳ درصد افزایش می یابد.عدم آبیاری در یک فصل موجب کاهش رشد درخت و
کاهش وزن مغز گردو می شود.بعلاوه آبیاری مجدد در سال بعد موجب افزایش وزن
مغز می گردد.تنش آب در شروع دوره رشد میوه موجب تشکیل درصد زیادی از میوه
های کوچک می شود.آبیاری در اواسط و یا اواخر تابستان،بعد از سخت شده پوست
میوه ها تاثیری در افزایش اندازه میوها نخواهد داشت.مطالعات انجام شده در مورد
آبیاری نشان می دهد که ریشه های گردو در خاکهای شنی لومی رطوبت را از عمق ۳
متری خاک جذب می کنندو ۸۰ %از رطوبت جذب شده از عمق ۲ متری خاک به بالا
صورت می گیردولی در خاکهای سنگین،قسمت زیاذی از آب جذب شده از قسمت
فوقانی خاک و از عمق یک متری خاک صورت می گیرد.آبیاری برای درختان پیوندی و
درختان جوان بسیار ضروری استولی در درختان بالغ با افزایش توسعه ریشه ها،میزان
نیاز به آب کمتر می شود.مقدار آبیاری و تعداد آن به سن درخت،نوع خاک،مقدار
بارندگی و پراکنش آن،استفاده از مالچ و سیستم مدیریت خاک بستگی دارد .


گهگاه هنگام قطع شاخه های کلفت و سنگین، پس از آنکه عمق برش به حدود نصف قطر شاخه رسید، در اثر وزن زیاد ،بقیه شاخه می شکند و همراه خود قسمتی از پوست و چوب تنه را قطع و زخمی می کند . برای جلوگیری از این امر، که برای سلامتی گیاه مضر است، باید چنین شاخه هایی را با سه برش قطع کرد.

(مطابق تصویر ذیل) برش اول از زیر شاخه و به فاصله حدود 15 سانتی متر از شاخه اصلی به طوریکه یک سوم قطر شاخه قطع گردد ، برش دوم از روی شاخه به فاصله 20-25 سانتی متر از شاخه اصلی، برش سوم از محل Collar (برجستگی انتهای شاخه دارای قطر کمتر) بطوریکه شاخه بطور کامل از شاخه اصلی جدا شود. پس باید در هنگام قطع شاخه های قطور، محل Collar حفظ شود ، در غیر اینصورت ترمیم تنه به کندی انجام شده و اغلب موجب ایجاد حفره در تنه درختان در سالهای بعد خواهد شد.در صورتی که محل Collar مشخص نباشد برای تعیین محل قطع برای تعیین محل قطع ، ابتدا یک خط فرضی موازی با تنه در نظر گزفته و با در نظر گرفتن زاویه این خط موازی با Ridge (برجستگی بین دو شاخه) خط فرضی دوم با زاویه برابر بر روی شاخه ای که قرار است قطع گردد در نظر گرفته می شود که محل قطع می باشد. همانطور که در شکل دیده می شود پس از برش شاخه ، برجستگی مختصری از شاخه دارای قطر کمتر بر روی تنه بوجود آمده که به آن Collar گفته می شود و حفظ آن در هرس شاخه های قطور بسیار حایز اهمیت می باشدد ر موقع حذف کامل یک شاخه، صرفنظر از قطر آن، باید دقت شود که برشی که برای پیرایش داده می شود در پایین ترین قسمت شاخه ای که قرار است حذف شود و به موازات تنه اصلی ایجاد شود، بطوریکه قسمتی از شاخه بریده شده بر روی تنه یا شاخه اصلی باقی نماند. این امر باعث می شود که سطح بریده شده، سریعا توسط بافت پوششی پینه التیام یابد و راه نفوذ عوامل بیماری و پوسیدگی مسدود گردد.کود حیوانی :

کود حیوانی در حقیقت از فضولات حیوان ها تهیه و تنظیم میگردد که بیشتر از کود گوسفند و گاو و اسب و یا این که مرغ تشکیل میگردد . کود حیوانی به جهت دارا بودن حجم وسیعی از مود آلی و غذایی باقی مانده که برای غنای خاک فراوان موءثر است در زمان مورخ همواره مورد اعتنا کشاورزان بوده است . کود انسانی هم در جایگاه کودهای حیوانی محسوب میشود . در برخی کشورها از جمله کشور ایران از مدفوع انسانی تحت عنوان کود در مزارع کشاورزی استعمال می گردد .
کاربرد :

کود گاوی

گاو میزان متعددی علف میخورد و آنها را عالی جویده وخرد می نماید و سیستم گوارش گاو عملکرد بیشتر در هضم طعام داراست و در سود کود گاوی تعداد بذر علف هرز کمتری داراست .
رها سازی عنصرها غذایی از کود گاوی تا میزان 50 درصد ممکن است بیش تر از هفته ارتفاع بکشد .

کود اسبی

اسب اندازه متعددی علف هرز می خورد و غذای خویش را قابل انعطاف و پودر نمی کند و در فیض تعداد از بذور علف هرز تندرست از دستگاه گوارش آن عبور می نمایند و به همین منظور کود اسبی بذر علف هرز متعددی دارااست . برای گیاهان اسید دوست کود اسبی مطلوب میباشد . کود اسبی نسبت به کودهای گاوی و مرغی درصد ازت بیشتری دارااست . سرعت امکان استعمال موادتشکیل دهنده غذایی کود اسبی میانگین میباشد . کود اسبی برای گیاهان گلدار , سبزی و صیفی و گیاهان ریشه ای و غده ای مطلوب ترین کود می باشد . موقعیت مصرف کودهای حیوانی

کودهای حیوانی فورا پس از مصرف با خاک ترکیب فرمایید تا از هدر رفتن ازت آن پرهیز بعمل آید .
در حدود زمان کاشت گیاه زراعی از کودهای حیوانی به میزان کمتر استعمال نمایید در صورت مصرف مضاعف کود حیوانی در حدود زمان کاشت مشکلات تاخیر در کاشت بدلیل ساخت وضعیت فراوان مرطوب نیز چنین پساز کاشت نیز بعلت آزاد سازی آمونیاک می تواند موجب گیاه سوزی در بذور و رشد گیاهچه شود.

کود مرغی

کود مرغ مخلوطی از کود مرغی خام و مواد بستر نظیر خاک اره ، خرده چوب و پوسته برنج می باشد.


بسیاری از بخش ها جهان با نقص شوری آب و خاک روبرو هستند . خاک های شور به طور اکثر در بخشها کم آب و نصفه کم آب یافت می گردد و دارنده اندازه متعددی نمک های معدنی هستند . درین بخش ها , نمک ها در لایه سطحی خاک انباشته می گردند . تمع نمک اکثر اوقات ناشی از تبخیر و تعرق درپی آن بالا وارد شدن آب زیرزمینی شور میباشد . خاک های زیر تاثیر شوری نمک به سه تیم اکثر تقسیم بندی می شوند : خاک های شور , خاک های سدیمی و خاک های شور سدیمی , خاک های شور دارنده میزان متعددی از نمک های بی اثر مثل کلرید و سولفات سدیم و منیزیم میباشند . در فرآیند پیشرفته تر آبشویی نمک ها از نیمرخ خاک , درصد سدیم در فاز تبادلی خاک ارتقاء یافته و خاک های سدیمی را تشکیل می دهد . چنانچه میزان متعددی سدیم در فاز تبادلی وجود داشته باشد , سدیم وارد فاز محلول شده و درپی آن کربنات و بی کربنات سدیم تشکیل میشود . pH بالا و غلظت به نسبت بالای نمک منجر پراکنش ذرات رس و ماده آلی خاک می گردد .
گلخانه داران کشور ایران زمین
در این موقعیت به دلیل پراکنش ذرات هومیک , خاک ها سیاه بوده و گه گاه خاک های سیاه قلیایی نامیده می شود . شوری خاک مشکلات متعددی را برای رویش و نمو گیاه تولید می نماید . یکی مشکلات شوری تولید فشار اسمزی درخاک بوده که منجر نگه داشت آب در خاک می شود و از میزان آب قابل استعمال خاک برای گیاه می کاهد . از سایر مشکلات شوری بر نیز زدن تعادل موادسازنده تغذیه ای در خاک است . به عنوان نمونه در خاک های شور به طور معمول غلظت کلسیم و پتاسیم کمتر از میزان مایحتاج گیاه بوده و میزان بور , بیکربنات , سدیم , کلر و منیزیم در مقدار سمیت برای گیاه میباشند . به طور معمول در شوری های تحت سمیت عنصر برای گیاه مطرح است و در شوری های بالا کاهش آب قابل استعمال خاک برای گیاه مطرح است . در وضعیت شور , غلظت یون های سدیم و کلر اغلب بیش از ده برابر یا صد برابر غلظت عناصر پرمصرف و بیشتر از آن در مقایسه با عناصر کم می باشد. بنابراین بالا بودن غلظت های سدیم و کلر در محلول خاک ممکن است سبب کاهش فعالیت یون های عناصر غذایی و افزایش قابل ملاحظه نسبت های سدیم به کلسیم، سدیم به پتاسیم، کلسیم به منیزیم و کلر به نیترات شود.به عنوان مثال در خاک، شوری با کم کردن قابلیت استفاده فسفر، جذب و غلظت آن در گیاه را کاهش می دهد. چنانچه در محیط های شور، نمک های سدیم دار غالب باشند، این یون نه تنها باعث کاهش قابلیت جذب کلسیم می شود، بلکه از مقدار انتقال آن به سمت نقاط در حال رشد گیاه کم کرده و در نتیجه بر کیفیت اندام های رویشی و زایشی گیاه اثر می گذارد. همچنین سدیم باعث کاهش جذب پتاسیم شده و یا وجود غلظت بالای کلر سبب کاهش جذب نیترات به وسیله گیاه می شود. البته شواهد و مطالعات ثابت کرده کوددهی بیش از نیاز گیاه در شرایط شور باعث افزایش عملکرد محصول نمی شود و تنها باعث افزایش کیفیت محصول می شود.راه های مقابله با تنش شوریبه طور کلی تغذیه پتاسیم و کلسیم معمولا مقاومت گیاه به تنش شوری را افزایش می دهد.یکی از راه های کاهش شوری خاک استفاده از ترکیبات دارای کلسیم است. در گذشته برای اصلاح خاک های شور از سولفات کلسیم یا همان گچ استفاده می شد. پس از حل شدن گچ، کلسیم آن در خاک جایگزین سدیم تبادلی می شود و اثرات شوری را کاهش می دهد. از طرفی سولفات آن در خاک تبدیل به اسید سولفوریک شده و pH خاک را اصلاح می کند. ولی استفاده از گچ در مناطق خشک و نیمه خشک آهکی کشور ما باعث ایجاد محدودیت هایی می شود. امروزه ترکیبات ضد شوری جدیدی در بازار موجود است که این ترکیبات عمدتا داراری کلسیم ترکیب شده با اسیدهای آلی هستند
محلول پاشی در تراز تورم جوانه ها یک کدام از حیاتی ترین روند محلول پاشی در باغ ها میوه است . به طور همزمان با استارت سطح تورم جوانه ها , یک سری از عنصرها غذایی از سایر اندام های گیاه در سوی جوانه ها جنبش می نمایند . مطالعات انجام یافته در قبل , سه عنصر غذایی ازت ( N ) , روی ( ZN ) و بور ( B ) را در این مکان جابه جایی مهمتر از دیگر موادتشکیل دهنده گزارش کرده اند . به همین جهت در برنامه محلول پاشی تراز تورم جوانه ها , ترکیبات کودی که دربردارنده این سه عنصر بودند , سفارش می شد . جدیدا نقش عناصری از قبیل فسفر , کلسیم , مولیبدن , پتاسیم و اسیدهای آمینه هم در مراحل تشکیل گل و میوه ( Fruit set ) مفید تشخیص داده شده است . برهان اهمیت محلول پاشی درین تراز , نیاز فوق العاده مضاعف جوانه ها برای پرورش پرسرعت اول و عدم جذب موادسازنده از روش ریشه ها در این تراز از پرورش گیاه هست . در بین سطح استارت به رویش دبخش هوایی درخت ( سطح تورم جوانه ها و گرده افشانی قسمتی از او لین تراز پرورش هر گیاه است ) و آغاز عمل سیستم ریشه ای برای جذب موادتشکیل دهنده غذایی , یک اختلاف فاز یک تا دو هفته ای موجود است . درین سطح اساسی و با اهمیت , برای ایجاد و تلاش درخت که نیاز فراوان متعددی به عنصرها غذایی دارااست , ذخیره خویش درخت گزینش کننده است . هر چقدر ذخیره موادتشکیل دهنده غذایی درخت فراتر باشد , گرده افشانی پیروز خیس و همان متاع بیشتر و تلاش بهتری خوا هیم داشت . برای ارتقاء ذخیره غذایی درخت , می بایست از فصل رویش قبلی , اقدامات تغذیه ای حتمی را صورت بخشید . شایسته ترین زمان , محلولپاشی بعداز برداشت , کود دهی خاکی شهریور و مهرماه و محلولپاشی سطح تورم جوانه ها می باشد .


یکی از ناخالصی های معادن گچ کشاورزی که در عمده بخش ها بوفور مشهود است وجود آهک است . برای تشخیص و برآورد کیفی و نصفه مقداری میزان آهک در معدن گچ به کارگیری از اسیدسولفوریک است . آهک و به صورت کلی کربناتها از جمله کربنات کلسیم ( کلسیت ) کربنات منیزیم و کربنات فراوان کلسیم _ منیزیم ( دولومیت ) صرفا نمکهایی می باشند که با اسید برخورد میدهند . سایر نمکها برای مثال سولفاتها مشتمل بر سولفات کلسیم آبدار ( ژیپسومیت ) و کلرورها مانند کلرور سدیم ( نمک خوراک یا این که هالیت ) و . . . . با اسید برخورد نمی دهند . به همین بهانه است که زمانی اسید سولفوریک یا این که هر اسید دیگری به مثال گچ بیش تر شود در صورت وجود آهک و کربنات ها جوشش شدیدی تولید شده و مثال کف مینماید . این جوشش و برخورد تا وقتی ادامه مییابد که تمام نمکهای کربناته خنثی شوند . حبابهای تولید شده مرتبط با گاز دی اکسید کربنی است که بواسطه خنثی شدن آهک در مثال ساخت میشود . مثال گچ عالی مثال ای است که در اثر طولانی تر شدن اسید جوششی تولید نکند . سؤال از مطالعه کنندگان با شخصیت : چرا نمکهای کربناته با اسید عکس العمل داده البته دیگر نمکها برای مثال سولفاته کلروره و . . . با اسید عکس العمل نداده و نسبت به اسید خنثی هستند؟ لطفا کتابها و منابع مرتبط با شیمی را بررسی نمایید . انگیزه از طرح سؤال ناچار کردن و اندختن دوستان خوب در مسیر تاءمل و مطالعه است . کاش بجای این که همگان شب و روز تمام وقت در تامل پول و گنج هستیم زمان مقداری را نیز به مطالعه و غور در مساله اختصاص می دادیم . انگیزه دانستن و وصال به جواب سؤال طرح شده نیست . رواج فرهنگ وتمدن تاءمل است . در صورتی روزی راجع به سه عدد چهار تا از موضوعاتی که پیرامونمان اتفاق می افند دنبال دلیل رفته و شروع به بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم. این فرهنگ به فرزندان و دیگر افراد پیرامونمان منتقل میشود.
"استفاده از گچ مايع به ميزان ١٠٠ ليتر در هكتار، همين كارايي با سهولت و سرعت عملكرد بيشتر خواهد داشت

☘️تولید هر ساله هفت میلیون بدن تولید ها کشاورزی و پول در گردش 10 هزار میلیارد تومانی آن در مازندران , نشان دهنده مرغوبیت زمین ها کشاورزی این استان است .

☘️عرضه 50 تا 70 درصدی تولید ها زراعی و باغی مازندران به درون و آن سوی مرز همه نشان دهنده قیمت بالای زمین های کشاورزی مازندران است که می طلبد در مراقبت و حراست آن کوشاتر باشیم .

☘️تغییر کاربری زمین ها کشاورزی یکی از چالش های با اهمیت در مشاجره کارها زمین است که این روز ها با شدت بیشتری از طرف دستگاه های اجرایی ذیربط به آن اعتنا میشود و همین دستور سبب ساز شده یگان حفاظت در کارها زمین ها استان ها تشکیل و ساکن شود .

☘️مازندران هفدهمین استانی است که صبح روز جاری دین معارفه فرماندهی یگان حفاظت کارها زمین ها در اداره مجاهدت کشاورزی مازندران برگزار شد و قرار شد حفاظت از زمین ها کشاورزی و پیشگیری از تغییر تحول کاربری های غیرمجاز با شدت و حدت بیشتری در استان عملیاتی شود .

❇️ابراهیم حسن آبادی فرمانده یگان حفاظت اداره کارها زمین ها مرزوبوم درین دین بابیان این که تشکیلات یگان حفاظت از سال 97 بیان شد و مقرر شد در کارها زمین ها استان ها فرماندهی از نیروی انتظامی بومی شود , بیان کرد : کارشناسان مرکز ها مجاهدت کشاورزی به دلیل حضور در عرصه های کشاورزی و روستاها می توانند دست اندرکاران خیر و خوبی برای گزارش تغییر و تحول کاربری ها باشند .

❇️وی خاطر نشان کرد : دستگاه های خدمات رسان , دهیاری ها و اصحاب رسانه از سایر عواملی میباشند که میتوانند گزارش های تغییر تحول کاربری های غیرمجاز را اعلام نمایند و تحت عنوان بازوان کارها زمین باشند .

❇️فرمانده یگان حفاظت اداره کارها زمین ها مرز و بوم بابیان این که در سرزمین 100 هزار پرونده قضایی در رابطه با تغییر و تحول کاربری زمین ها و 10 هزار پرونده برای اجرای احکام داریم , خاطر نشان کرد : در سه سال اخیر 8 هزار و 468 مورد در استان مازندران شناسایی شد و از 4 هزار و 168 مورد پرونده های تبصره دو ماده 10 برای بیشتراز سه هزار مورد تشکیل پرونده شد.
در دانش شیمی به لگاریتم مع غلظت یونهای هیدروژن در یک محلول پی اچ آن گفته میشود . این مقیاس از 0 تا 14 متغیر است و کمتر از ۷ را اسیدی و بیشتر از ۷ را بازی یا این که قلیایی و محدوده ۷ را خنثی در حیث می گیرند . آب خالصی را ارگانیک می گویند که در دمای 25 رتبه سانتیگراد پی اچ آن ۷ باشد . ازآنجاکه فعل و انفعالات شیمیایی در بازه های متعدد pH نتیجه ها مختلفی ممکن است به دست بدهد برای همین اندازه گیری پی اچ در کشاورزی حساس است . در واقع پی اچ خاک قابلیت و امکان دسترسی به موادسازنده غذایی را در خاک گزینش می نماید . پی اچ مطلوب برای اکثر زمان ها گیاهان زراعی در بین 6 تا ۷ است . محیط و موقعیت آب و هوایی . کیفیت آب . کیفیت خاک و ترکیبات آن و کودهای شیمیایی کلیه و همگی روی پی اچ خاک موثرند می توانند سبب ساز عدم موفقیت یا این که بهبود موفقیت یک گیاه در آن حیطه باشند . تجزیه مواد آلی و بارندگی و اب نامطلوب كودهاي شيميايي موجب کاهش و يا افزايش پی اچ خاک میشود . برای مثال در بخش ها خیلی مرطوب و بارانی بجهت شسته شدن کاتیونهای بازی , خاک وضعیت اسیدی پیدا می کند و برعکس در نواحی گرم و کم آب خاکها اکثر اوقات قلیایی میباشند . رویش و گسترش ریشه به طور معمول در خاکهای اسیدی کمتر است . قارچها بیشتر در خاک اسیدی و باکتریها بیشتر در خاک قلیایی رویش می کنند .

از نماد هاي ظاهري ph نامناسب در روي زمين هاي زراعي مي توان به محکم شدن تراز خاك و تراز نا همگن ظواهر خاك اشاره كرد كه خویش به تنهايي سبب ساز جذب كمتر اب به مرحله ريشه و جلو گيري از جذب كود و ديگر مواد الي به ريشه گياه است , و موجبات ضرر و زیان به جنس كشاورزي مي مي گردد ،
متاسفانه در صنعت كشاورزي ايران به اين نكته اشاره نمي شود و مورد توجه قرار نگرفته است ،


تا هنگامی که برگها سبز بوده و فعال میباشند , حدالامکان یک نوبت آب پاشی و محلولپاشی خصوصاً در باغ ها میوه دانه دار و هسته دار , بعد از آن :

حذف شاخه های شکسته و مریض و رسیدگی به بهداشت گلشن نظیر گردآوری برگهای خزان شده و میوه های زمین ریخته

علاوه بر موردها فوق , تدابیری جهت پرهیز از جراحت جوندگان و سوزوسرما , احتمال لینک فضای سبز , مهیا سازی زمین جهت کاشت احتمالی , جنگ با علفهای هرز و استارت تعمیرات و مراقبت ادوات

پیچیدن به دور فضای سبز با انبان یا این که کارتون برای گردآوری فرم فصل زمستان گذران افات گلشن صرفاً مشتمل بر طبیعت نمیشه ادوات نیز بخش مهمی از گلشن می باشند که باید تدبیرها ضروری انجام گردد نظیر :

تخلیه لوله ها و سیستم فیلتراسیون جهت دوری از یخ زدگی - خدمت بدون نقص ادوات از جمله ضد یخ ترموستات
کم کردن سکو غلظت روغن موتور
گریسکاری ادوات , خدمت علف زنها ,
آماده ساختن اره موتوری ها و ادوات هرس
خدمت و همگی ادواتی که در فصل رویش آینده مورد استعمال میباشند مانند روتیواتور و . . .

شستشوی سمپاش ها پس از پایانی سمپاشی ; زیرا سموم اثر خورندگی دارا هستند .
✅ در مصرف کودهای مرغی می بایست احتیاط حتمی را بعمل آورد . کود مرغی می تواند منجر سوزندگی شدید و چه بسا نابودی مزرعه شود .

✅حتی الامکان ترکیب با کود گاوی یا این که به صورت سرک با مقادیر در دست گرفتن شده مصرف شود .

✅ نیاز کودهای فسفر و پتاس در زمینهای شنی بیشتر از زمینهای رسی میباشد .

✅استفاده از سولفات آمونیم و سولفات پتاسیم منجر کاهش PH خاکهای قلیایی می شود .

✅بایستی دقت داشت که مصرف فراوان فسفر بازدارنده جذب موادتشکیل دهنده آهن , روی , و منگنز یا این که چه بسا عنصرها ازت و پتاس می شود .

✅مصرف کود سولفات پتاسیم در زمینهای شور موجب کاهش کلرور سدیم می شود البته در خاکهایی که شور نیست از کلرور پتاسیم نیز می توان به کار گرفت .

✅با اعتنا به این که کودهای دامی دارنده موادسازنده غذایی حیاتی و فرعی هم هست .
به این ترتیب اضطراری است در صورت مصرف کودهای دامی , اندازه مصرف کودهای شیمیایی را نیز کاهش اعطا کرد .

☘️استفاده بی راه از ازت بعلت افزايش پرورش سبزينه ای و برهم زدن نسبت کربن به نیتروژن ( C به N ) مطلوب نيست . اما می بایست اعتنا داشت که یک کدام از دست اندرکاران حساس درشت شدن پیازها , عنصر ازت می باشد .

☘️کود اوره تحت عنوان مهم ترین ادغام ازت دار , نسبتاً برای هر خاکی مطلوب است .

☘️ فسفات منجر افزايش گل دهي مي شود و حتي يونهايي كه موجب افزايش قابليت به کار گیری فسفات مي شود , ميزان گل دهي را افزايش مي دهند .

☘️پتاسيم مثل ازت و فسفر بخشی از موادتشکیل دهنده مالامال مصرف براي گياه مي باشد .

☘️ اكثر كشاورزان در مزارع شان از كودهاي دامي پوسيده به کارگیری مي كنند كه حاوي پتاسيم مي باشد و از طرفي زعفران كاري در بخش ها داراي بافت تقريباً نيمه سنگين به دليل تخليه اين عنصر به مرور زمان مصرف كودهاي حاوي پتاسيم بر پایه ی امتحان خاك ضرورت داراست .
۱ - بجهت اينكه طبیعت گلشن , برگ و ميوه و گل ندارند كمتر در اثر سم صدمه می بينند .

۲ - میزان سم و محلول سمي كمتری برای پوشش كامل طبیعت اضطراری است .

۳ - به دلیل نبودن برگ و ميوه , سم رسانی به تمامي بخش های درخت ممكن و آسوده است .

۴ - مشكل مسموميت متاع توليدی نیست و يا بسيار كم است مغایر موقعی كه سم روی برگ و ميوه پاشيده می شود .

۵ - سمپاشی فضای سبز گلشن و انجام عملیات سمپاشی راحت خیس است .

۶ - با يك سمپاشی زمستانه عالی و دقيق مي توان از چندين سمپاشی بعدی در بهار و فصل تابستان جلوگيری كرد .

۷ - بعضی از آفات و بيماريها صرفا با سمپاشی زمستانه قابل كنترل می باشند
۸ - بسياری از کارداران خسارتزای با اهمیت با سمپاشی زمستانه كامل يا به ميزان زيادی كنترل مي شوند . آفات مهمي كه با سمپاشی زمستانه كنترل مي شوند نظیر گونه های كنه ( کنه دو نقطه ای و كنه قرمز رنگ و . . . ) , اشکال شپشكها ( نخودی , الفی و آرد آلود و . . . ) , گونه های شته ها ( مومی و خونی , هلو , . . . . . ) و بيماريهای مهمی نظیر آتشك دانه دارها , لكه سياه سيب و گلابی , لكه آجری بادام , پوسيدگی موميایی ميوه , لكه غربالی هسته دارها و چه بسا بسياری از بيماريهای سرشاخه ها و شاخه ها نظیر شانكرها با سمپاشی زمستانه كنترل می گردند .

۹ - سمپاشی زمستانه پوشش محافظتی قادر و قابل قبولی براي فضای سبز پس از هرس های گياهپزشكی وهرس باروری ايجاد می كند .آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

nafis24 golhayesajjad freebitcoinmining gasmeter nderatsleemfor agilchi safirtrip zacondijunk perfumeriran lovestory111